Vil legge klimaavgift på dansk landbruk

Landbruket er sektoren som slipper ut mest klimagasser i Danmark. Det uavhengige Klimarådet går inn for at landbruket ilegges en avgift på utslipp – og at danskenes kosthold legges om.

traktor transporterer halm på vei
Idyllisk – men dansk landbruk har store klimagassutslipp. (Foto: Landbrugsstyrelsen)