– Viktig at plasten produseres slik at den kan gjenvinnes

– I Norge har vi gode systemer for innsamling av avfall. Vi kan helt sikkert bruke mindre plast, og det foregår mye interessant forskning og utvikling for å finne gode emballasjeløsninger, sier Svein Erik S. Rødvik, leder for Innsamling og Gjenvinning i Grønt Punkt.

roedvik
Om lag 100 000 tonn plast blir spredd rundt i markedet i Norge i form av emballasje i husholdningene. Av dette samler vi inn om lag en tredjedel, sier Svein Erik S. Rødvik i Grønt Punkt.