Mens de siste stemmene telles, trer USA ut av Paris-avtalen

Stemmetelling i viktige vippestater kan føre til at det går dager før det er klart om Donald Trump eller Joe Biden vinner presidentvalget. Hvem som vinner, blir helt avgjørende for amerikansk klima- og energipolitikk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Det er fremdeles et åpent spørsmål om Donald Trump blir boende i Det hvite hus eller om Joe Biden flytter inn.