Utflating av klimagassutslipp i 2014 - Energi og Klima

Utflating av klimagassutslipp i 2014

Med nedgang i bruk av kull i Kina er trenden med sterk vekst i globale utslipp av CO2 brutt. Utslippstoppen kan være nådd.

For første gang brytes den globale trenden med sterkt økende utslipp av drivhusgasser. Mens utslippene i perioden 2000–2013 økte med 2,4–3,2 prosent hvert år, var veksten i utslipp av drivhusgasser på bare 0,6 prosent i 2014.

Det går fram av dette årets globale karbonbudsjett, som ble offentliggjort mandag under klimatoppmøtet i Paris. Det er det internasjonale forskernettverket Global Carbon Project som hvert år leverer en analyse av utslippene i verden det siste året.

– Halvparten av nedgangen i utslippsveksten er en konsekvens av at Kina har sluppet ut mindre karbon. Det viser at det er de store utslippsaktørene som er nøkkelen til å kutte utslippene, sier Are Olsen, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret.

– Årets tall viser at et enkeltland kan bidra mye, og at fokuset i klimaforhandlingene må ligge på de store utslippsaktørene som USA, Kina og EU, sier Olsen.

Samtidig kan andre store land som India sette i gang en sterk utslippsvekst om de baserer fremtidig vekst i energibruk på fossilt drivstoff. Dersom dette skjer, blir det vanskelig å få nedgang i utslippene, så det er viktig å ha fokus på fornybar energi.

Her er hovedpunkter fra analysen av klimagassutslippene i 2014:

Vi støtter Energi og Klima:
  • Kinas nedgang i bruk av kull utgjør storparten av bruddet i den globale utslippsveksten, i kombinasjon med lavere vekst i bruk av petroleum og raskere vekst i bruk av fornybare energikilder.
  • EU er den regionen med sterkest nedgang i utslipp, med en nedgang i gjennomsnitt på 2,4 prosent per år det siste tiåret.
  • Utslippene i USA har gått ned med 1,4 prosent per år i det siste tiåret, og denne nedgangen er ventet å fortsette gjennom 2015.
  • Indias utslipp på 2,4 milliarder tonn CO2 matcher Kinas utslipp i 1990, men utslipp per person er med 2 tonn CO2 langt under det globale gjennomsnittet. Utfordringen i India er en befolkning på 1,3 milliarder mennesker med et økende energibehov. Mange andre lavinntektsland med en økonomi i vekst er i samme situasjon.
  • EUs nedgang i utslipp på 210 MtCO2 i 2014 tilsvarer i størrelse økningen i utslipp fra India på 205 MtCO2. Dersom denne trenden fortsetter, vil India ligge likt med EU innen to til tre år.
  • Globale utslipp fra fossile drivstoff og industri var 35,9 GtCO2 i 2014. Det er ventet en svak nedgang til 35,7 GtCO2 i 2015. Det gir et gjennomsnitt i verden på 4,9 tCO2 per person.
  • Fornybare energikilder kan spille en økende rolle for å kutte utslipp fra fossile drivstoff. I 2014 ble det satt nye globale rekorder for installert kapasitet både for vindkraft (50 GW) og solkraft (40 GW).
  • Utslipp fra avskoging og andre endringer av vegetasjon (ofte kalt land-use change) var estimert til 4 GtCO2 i 2014, et tall som er svært usikkert. Se arbeid om utslipp fra slike endringer basert på satellittovervåking av skogbranner.

Er utslippstoppen nådd?

Selv om årets brudd med utslippskurvens «business-as-usual» er et positivt tegn, regner man ikke med at toppen er nådd. Siden 2000-tallet har utslippsveksten ligget på 3 prosent per år, og siden 2012 har det vært noe lavere utslippsvekst. Med i bildet er også en svært rask økning i bruk av fornybare energikilder.

Globale utslipp i gigatonn CO<sub>
2, 1990-2014 (kilde:: Global Carbon Project 2015)" width="1564" height="1044" class="size-full wp-image-15104" srcset="https://energiogklima.no/wp-content/uploads/2015/12/globale-klimagassutslipp-1990-2015.jpg 1564w, https://energiogklima.no/wp-content/uploads/2015/12/globale-klimagassutslipp-1990-2015-768x513.jpg 768w, https://energiogklima.no/wp-content/uploads/2015/12/globale-klimagassutslipp-1990-2015-30x20.jpg 30w, https://energiogklima.no/wp-content/uploads/2015/12/globale-klimagassutslipp-1990-2015-200x134.jpg 200w, https://energiogklima.no/wp-content/uploads/2015/12/globale-klimagassutslipp-1990-2015-579x386.jpg 579w, https://energiogklima.no/wp-content/uploads/2015/12/globale-klimagassutslipp-1990-2015-665x444.jpg 665w, https://energiogklima.no/wp-content/uploads/2015/12/globale-klimagassutslipp-1990-2015-1090x728.jpg 1090w, https://energiogklima.no/wp-content/uploads/2015/12/globale-klimagassutslipp-1990-2015-402x268.jpg 402w, https://energiogklima.no/wp-content/uploads/2015/12/globale-klimagassutslipp-1990-2015-150x100.jpg 150w" sizes="(max-width: 1564px) 100vw, 1564px" /> Globale utslipp i gigatonn CO2, 1990-2014 (kilde:: Global Carbon Project 2015)

The Global Carbon Project forventer en nedgang i utslippene i 2015. Nedgangen estimeres til 0,6 prosent. Samtidig er det knyttet stor usikkerhet til om denne trenden vil fortsette i framtiden. Dette avhenger i stor grad av den økonomiske utviklingen i Kina.

El Niño påvirker atmosfærens CO2-innhold

Naturlige kilder og «sluk» bidrar også til endringene i atmosfærens CO2-innhold. Havet tar normalt opp CO2 tilsvarende en fjerdedel av det vi slipper ut. I år kan dette bli større på grunn av El Niño. Noen havområder tar opp CO2 og andre slipper ut. På verdensbasis er opptaket større enn utslippene, og derfor har vi et netto opptak.

I havområdet vest for Sør-Amerika slippes det normalt ut store mengder CO2, for her strømmer næringsrikt vann, med masse CO2, opp til overflaten. I El Niño-år, som vi har nå, stopper denne oppstrømmingen opp, og utslippene av CO2 herfra vil gå ned.

Ad

– På grunn av El Niño forventer vi at utslippene fra havet går ned, og et større netto opptak på verdensbasis. Men et El Niño-år er også forbundet med mye skogbranner, det gjør at utslipp fra «land-use change» kan gå opp, sier Are Olsen.

Han legger til at det blir spennende å se hvilken effekt alle disse faktorene har på økningen av CO2-innholdet i atmosfæren. Svaret på dette får vi først når alle tallene er sammenstilt i karbonbudsjettet for 2015.

Olsen bidrar til analysen av det globale karbonbudsjettet sammen med Bjerknes-forskerne Siv Kari Lauvset, Benjamin Pfeil og Jörg Schwinger.

Bli abonnent!

Kommentarfeltet er stengt.