Togreiser i Europa skal bli lettere og kjappere – og kanskje billigere

EU-kommisjonen vil gjøre det lettere å kjøpe billetter til togturer over landegrensene. Togene skal gå fortere, og momsfritak for tog skal vurderes.

Får toget en renessanse i Europa? Her fra Berlins Hauptbahnhof. (Foto: David McKelvey. CC: by-nc-nd)