– Taksonomien krever kompetanseløft for ansatte i finansnæringen

EUs taksonomi betyr at ansatte i finans får en «standard» å forholde seg til, det vil på sikt gjøre jobben enklere for mange finansansatte, mener Nanna Ringstad i Finansforbundet.

Nanna finansforbundet

bærekraft er målet. Det gode med at EU nå har tatt denne enorme lederrollen gjennom EU Green Deal og taksonomien er at nye investeringsmuligheter og forretningsmuligheter tydeliggjøres. Krevende og nødvendige tilpasninger og betydelig risiko er også en del av pakka. For oss i finansnæringen vil det å ha en rolle i det store arbeidet med å lose næringsliv og samfunn i havn i tide til å nå «netto null» i 2050 by på et vell av meningsfylte arbeidsoppgaver etter hvert som arbeidet konkretiseres, sier Nanna Ringstad, fagansvarlig for bærekraft i Finansforbundet. Finansforbundet organiserer 32 000 medlemmer fra om lag 300 bedrifter. (Foto: Finansforbundet.)