Spania overbeviser med plan for grønn omstart – Energi og Klima

Spania overbeviser med plan for grønn omstart

Et nytt prosjekt evaluerer det grønne innholdet i EU-lands planer for å gjenoppbygge økonomien etter korona. Spania får best skussmål så langt.

Spania og statsminister Pedro Sanchez får skryt for grønt innhold i gjenoppbyggingsplan. Foto: European Union/EP cb

Nyheten: Med Green Recovery Tracker analyserer tyske Wuppertal Institut og tankesmien E3G nasjonale økonomiplaner, med EUs store korona-krisehjelp i fokus.

Bakgrunn: EUs gjenoppbyggingsfond NextGenerationEU er på 750 milliarder euro i tilskudd og lån. Brorparten av midlene, 672,5 milliarder euro, vil bli bevilget under Recovery and Resilience Facility (RRF), som nylig ble endelig vedtatt i Europaparlamentet og av medlemslandene i Rådet. Minst 37 prosent av midlene skal gå til formål som kutter utslipp og bidrar til grønn omstilling, og minst 20 prosent til digitalisering. Ingen prosjekter blir godkjent hvis de forårsaker «betydelig skade» på klima og miljø.

#EUklima – et nyhetsbrev om EUs grønne giv

I nyhetsbrevet #EUklima velger Energi og Klima-redaksjonen ut nyheter og analyser om EUs grønne giv (European Green Deal). #EUklima sendes ut en gang i måneden og har ekstrautgaver ved behov.

Abonner på #EUklima:

Landene er i gang med å utforme nasjonale planer for hvordan midlene fra RRF skal brukes. Planene skal leveres til godkjenning av EU-kommisjonen og Rådet i april. Flere land har publisert utkast til planer.

Green Recovery Tracker går gjennom enkelttiltakene i RRF-planene i detalj og gir dem karakterer etter om de bidrar til eller hindrer utviklingen mot en klimanøytral økonomi. Metoden skal tilsvare den EU-kommisjonen vil bruke i evalueringen av de nasjonale planene. I tillegg går folkene bak Green Recovery Tracker gjennom eventuelle nasjonale gjenreisingspakker og -tiltak som landene selv finansierer.

Til nå er planer og tiltak fra Tyskland, Frankrike, Spania og Portugal analysert. Flere skal følge fortløpende. Noen resultater så langt:

  • Spania: En grønn andel på 53 prosent er langt over minimumskravet til RRF-planene. Bare 5 prosent av tiltakene risikerer å være til hinder for grønn omstilling. Spania ser ut til å ville bruke RRF-midlene mer effektivt enn mange av de andre EU-landene, og planen har et «glimrende potensial» til å bidra betydelig til grønn omstilling på tvers av sektorer, lyder vurderingen.
  • Tyskland: Landets foreløpige RRF-plan har en grønn andel på 34 prosent, under kravet på 37. I den nasjonalt finansierte planen som ble lagt frem i fjor, er den grønne andelen bare 22 prosent. Tyskland får karakteren «moderat».
  • Frankrike: Her er planen «France Relance» fra i høst analysert (ingen foreløpig RRF-plan). Grønn andel på 23 prosent gir bare et moderat bidrag til grønn omstilling. Så mye som 55 prosent av tiltakene kan ha en negativ påvirkning.

Hva skjer videre? EU-landene vil i ukene som kommer ha dialog med kommisjonen om sine nasjonale RRF-planer. Pengene kan begynne å rulle før sommeren, noe enkelte investorer mener er i seneste laget.

18 land har til nå utkast til planer, skriver EU Observer. Slik er prosessen videre:

  • De endelige planene skal leveres til kommisjonen med frist i april.
  • Så har kommisjonen to måneder på seg til å vurdere dem.
  • Kommisjonen gir en anbefaling til Rådet, som innen fire uker vedtar planene med kvalifisert flertall.
  • Landene kan begynne å motta midler. Utbetalingene spres over tid i henhold til delmål landene må oppnå, og de siste midlene skal være betalt ut innen slutten av 2026. (Kilde: Jacques Delors Centre).

Vil du gå dypere? Kommisjonen vil bruke EUs nye klassifiseringssystem («taksonomien») i vurderingen av tiltakene i de nasjonale RRF-planene. Her finnes detaljene bak vurderingen av om prosjekter vil skade klima og miljø. En egen «task force» i kommisjonen arbeider med RRF.

Kommentarfeltet er stengt.