Sovjet eller Internett i strømnettet?

En liten, lokal hær av strøm-prosumenter på Hvaler fikk fortjent oppmerksomhet da Norsk Klimastiftelse arrangerte frokostseminar om fremtidens desentraliserte energimarked.

Wilhelmsen_bysveen_bremdal_
Debatterte desentralisering: Fra v. Einar Wilhelmsen, Steinar Bysveen, Bernt Bremdal (foto: Tellef Øgrim)