Fornybarkonferansen: Norge og EU mot nullutslipp – Energi og Klima

Fornybarkonferansen: Norge og EU mot nullutslipp

Innlegg fra statsminister Erna Solberg, olje- og energiminister Tina Bru, EUs energikommissær Kadri Simson og norske næringslivsaktører.

Den nettbaserte konferansen ble sendt 13. april – se opptaket i sin helhet nedenfor.

Blant innledere og deltakere: Linda Litlekalsøy Aase fra Aker Solutions, Lars Henrik Q. Røren fra Integrated Wind Solutions, Mads Arild Eidem fra DNV og stortingsrepresentant Espen Barth Eide, Arbeiderpartiet.

Problemstillinger som ble tatt opp under konferansen:

  • Hvordan sikrer vi at norske bedrifter ikke blir stående igjen på perrongen når det grønne toget går i Europa?
  • Hvordan skal Norge utnytte sine fornybare energiressurser på en måte som både bidrar til utslippskutt og skaper nye, lønnsomme arbeidsplasser i et eksportrettet marked?

Arrangører er Bergen Næringsråd, Universitetet i Bergen, DNB, BKK og Norsk klimastiftelse.

Interessert i EUs grønne giv og klimapolitikken? Abonner på nyhetsbrevet #EUklima.

Kommentarfeltet er stengt.