Sammenbruddet i General Electric: Forvarsel om stigende klimarisiko?

Med bråstopp i markedet for gassturbiner kollapset General Electrics markedsverdi. Oljefondets aksjer i storkonsernet mistet tre fjerdedeler av verdien. Et særtilfelle eller et forvarsel om hva som kan komme med økende finansiell klimarisiko?

GE 9HA Gas Turbine _ Belfort_
General Electric har tapt stort på gassturbinvirksomheten de siste årene. Her en av selskapets turbiner i Belfort, Frankrike. (Foto: General Electric).