Sammenbruddet i General Electric: Forvarsel om stigende klimarisiko?

Med bråstopp i markedet for gassturbiner kollapset General Electrics markedsverdi. Oljefondets aksjer i storkonsernet mistet tre fjerdedeler av verdien. Et særtilfelle eller et forvarsel om hva som kan komme med økende finansiell klimarisiko?

General Electric har tapt stort på gassturbinvirksomheten de siste årene. Her en av selskapets turbiner i Belfort, Frankrike. (Foto: General Electric).

Våre støttespillere