Særbehandlingen av olje og gass gir større skattetap

Staten går ifølge Finansdepartementet glipp av 16 milliarder kroner i skatteinntekter i 2020 på grunn av særordninger for oljebransjen.

Me har høg eksponering mot ei næring som er på veg ut. Problemet er berre at næringa som no må fasast ut samstundes er kjelda til vår overdrivne rikdom, skriv Klaus Mohn. Foto frå Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen, der Lundin er operatør. (Foto: Lundin Energy Norway).

Våre støttespillere