Ulovlige investeringer i tjæresand?

Fordi Finansdepartementet ikke har undersøkt miljøforholdene knyttet til Oljefondets investeringer i canadisk tjæresand, kan investeringene være ulovlige.

rapport2_artikkel