Slik kan Norge bidra best til grønn omstilling

Norske prosjekter kan få mer fart på teknologiutviklingen i sektorer som IEA mener er avgjørende for å få til nødvendige klimakutt. Utslippsfri skipsfart, karbonfangst og hydrogen er felt hvor teknologiutviklingen henger etter.

FotoJet
Elektrifisering av skipsfart, CO2-fangst fra industri og innfasing av hydrogen er tre områder hvor Norge kan utgjøre en forskjell. Foto: Olav Øvrebø (øverst), Norcem, Kåre Frøystein/Enova