REN 21 gir det globale bildet

Et helhetlig bilde av utviklingen innen fornybar energi over hele verden.