Politikk og marked i G20

Innblikk i G20-landenes energipolitikk.