Om trendene som vil forandre verden

Hvordan vil grønn omstilling påvirke Norge?