Nytt rekordår for ren energi i 2011

De globale investeringene i fornybar energi økte til 263 milliarder dollar i 2011 – en vekst på 6.5 prosent fra 2010.

Det viser tall fra Pew Charitable Trust og Bloomberg New Energy Finance. USA tiltrakk seg mest investeringer, fulgt av Kina, Tyskland, Italia, Storbritannia og India.

Rapporten “Who’s winning the Clean Energy Race?” fra Pew Charitable Trust går gjennom investeringer og politikk innen fornybar energi og clean-tech i G20-landene. Den analyserer trender, tall og fakta innen fornybar energi ved hjelp av det omfattende datasettet Bloomberg New Energy Finance samler inn løpende.

En tung trend i 2011 var den kraftige veksten i solenergi som globalt sto for mer enn halvparten av alle investeringer i ren energi i G20-landene. Dramatiske prisfall gjorde at utbyggerne fikk mer for pengene. Prisene for solenergimoduler er nå 75 prosent lavere enn de var for tre år siden, ifølge Michael Liebreich, direktør i Bloomberg New Energy Finance.

Også prisene på vindenergi falt i 2011. Kina bygde ut mest.

Blant de viktigste funnene i rapporten er følgende:

  • Veksten var sterkest i Amerika, med USA og Brasil som de to viktigste driverne.
  • I Asia ble et relativt flatt år i Kina kompensert med sterk vekst i India, Japan og Indonesia.
  • EU hadde en vekst på bare 4 prosent, men er fortsatt den største regionen med samlede investeringer på 99.3 milliarder dollar.