Norsk vannkraft lønnsom hjelp til tysk “Energiewende”

Bruk av norske vannmagasiner til indirekte lagring av overskuddsstrøm fra tyske vind- og solenergianlegg kan bidra sterkt til Tysklands store energiomstilling, ifølge en rapport analyseselskapet Prognos har skrevet for Verdens Energiråd.