Mer penger til fornybart enn fossilt i 2010

Det ble investert 211 milliarder dollar i fornybar kraftproduksjon utenom stor vannkraft i 2010.