Fornybar energi og effektivisering i G20

Status for fornybar energi og energieffektivisering i G20-landene.