EU: Karbonfritt energisystem i 2050 – Energi og Klima

EU: Karbonfritt energisystem i 2050

EU-kommisjonens veikart mot 2050.

Denne artikkelen er over 2 år gammel. 2 kommentarer

EU-kommisjonen har lagt fram sitt Energy Roadmap 2050, en analyse av hvordan unionen som helhet kan redusere CO2-utslipp med over 80 prosent innen 2050. For å nå målet må EUs energiproduksjon være så godt som utslippsfri. Avkarbonisering av energisystemet er både teknisk og økonomisk mulig, konkluderer Kommisjonen, som støtter seg på flere alternative scenarier. I alle scenariene er ambisiøs satsing på energieffektivisering og fornybar energi essensielt. Elektrisitet vil nesten doble sin andel av energiforbruket i EU uansett scenario. Rollen gass, olje, kull og atomkraft spiller i energimiksen varierer i scenariene. Den potensielt viktige rollen for karbonfangst og -lagring (CCS) drøftes.

Kommisjonen peker på at det haster med å ta beslutninger om investeringer i infrastrukturen som trengs fram mot 2030. På bakgrunn av veikartet vil Kommisjonen fortløpende komme med nye initiativer, og begynner i 2012 med omfattende forslag knyttet til det indre marked, fornybar energi og atomkraftsikkerhet.

2 kommentarer

  1. Europabloggen.no » Blog Archive » Litt mer om jakten på stimuli

    […] energi- og klimafeltet har i hvert fall EU-kommisjonen store ambisjoner og til dels utviklede planer i skuffen som det hadde gått an å forsere. For ikke å snakke om at de sørlige landene har […]

  2. Europabloggen.no » Blog Archive » Kostnadsfall for sol og vind: EU-scenarier allerede utdatert

    […] ved instituttet DIW i Berlin har gått kritisk gjennom dataene EU-kommisjonen bygget sine scenarier (eller “veikart”) mot 2050 i energi- og klimapolitikken på. Scenariene ble publisert i 2011, og danner mye av grunnlaget for […]

Kommentarfeltet er stengt.