EU: Karbonfritt energisystem i 2050

EU-kommisjonens veikart mot 2050.