Et hav av muligheter

Offshore vindkraft vokser frem som en ny stor industri – og en av de viktigste fornybare energiteknologiene med tanke på å redusere klimautslippene fra kraftsektoren.