25 milliarder i oljesubsidier

Norske subsidier til olje- og gassproduksjon.