Omstridt omlegging gjør EUs nye klimamål lettere å nå

Forslaget til nytt klimamål for EU inkluderer opptak av CO2 i skog og arealbruk. Trolig gjør det 2030-målet lettere å nå – og dermed lettere å få motvillige medlemsland og industri med på. Flere forskere og organisasjoner er kritiske.

EUs klimasjef Frans Timmermans presenterer forslaget til nytt klimamål 17. september 2020. (Foto: Dati Bendo, EC – Audiovisual Service)

Våre støttespillere