Ny rapport: Klimarisiko – finans og børs

Med den nye rapporten “Klimarisiko – finans og børs” ønsker Klimastiftelsen å bidra til at finansinstitusjoner og børsnoterte selskaper skal lære av hverandres arbeid og erfaring med finansiell klimarisiko.

Klimarisiko_finans_og_bors_liggende_blue-2000×1200