Norske utslipp ned 1,8 millioner tonn i pandemiåret

Norske klimagassutslipp var 1,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter lavere i 2020 enn i 2019. Skal Støre-regjeringen nå klimamålet i Hurdalsplattformen, må utslippene kuttes med 26 millioner tonn innen 2030.

siste fem år

Fra 2019 til 2020 gikk norske klimagassutslipp ned 3,5 prosent. Får å nå klimamålene i 2030 må utslippene kuttes 7,3 prosent hvert år fremover. Illustrasjon: tilnull.no