Norsk klimaspagat blir en mer slitsom øvelse

Ny forskning på norsk klimapolitikk: Det grønne skiftet knytter Norge tettere til Europa, med økt konfliktnivå som konsekvens. Skillet mellom Norge som oljeprodusent og klimaforkjemper brytes ned.

Tredelt bilde: Oljeplattform i Nordsjøen, Jonas Gahr Støre og Ursula von der Leyen, kartskisse av kraftsystem i Nordsjøen
Norsk klimapolitikk settes på nye prøver. Foto: Fra Johan Sverdrup-feltet (Ole Jørgen Bratland, Equinor). Jonas Gahr Støre og Ursula von der Leyen (SMK). Skisse av havvind-kraftsystem i Nordsjøen (Tennet.eu).