– Motstanden mot kostbare klimatiltak kan øke

Vi må sikre at det grønne skiftet etter koronakrisen skjer til en lavest mulig kostnad, sier Julie Wedege i Statkraft. Større arbeidsledighet og nedgangstider kan øke motstanden mot dyre klimatiltak og gi mer polarisering.

Julie Wedege_
Julie Wedege, Vice President i Statkraft. (Foto: Statkraft)