Lorentzen kommenterer lagmannsrettens dom i klimasøksmålet - Energi og Klima

Lorentzen kommenterer lagmannsrettens dom i klimasøksmålet

– For miljøorganisasjonene er lagmannsrettens dom et skritt i riktig retning, sier spesialrådgiver i Norsk klimastiftelse, Pål W. Lorentzen. Her kommenterer han dommen for Energi og Klima.

Pål W. Lorentzen, spesialrådgiver i Norsk klimastiftelse, kommenterer dommen i klimasøksmålet for Energi og Klima.

Borgarting lagmannsrett avsa 22. januar 2020 dom i det såkalte klimasøksmålet. Saken gjelder hvorvidt regjeringens vedtak fra 2016 om tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkelen i Barentshavet sør og Barentshavet sørøst(«23. konsesjonsrunde») er i strid med retten til miljø etter Grunnloven § 112. Greenpeace Norden og Natur og Ungdom tapte saken mot staten v/Olje- og energidepartementet i tingretten.

Spesialrådgiver i Norsk klimastiftelse Pål W. Lorentzen har fulgt klimasøksmålet tett og kommenterer her dommen for Energi og Klima.

Vi støtter Energi og Klima:
Ad

Bli abonnent!

Kommentarfeltet er stengt.