Klimatilpasning: – Kommunale og nasjonale myndigheter mangler data og risikoforståelse

Flom og overvann – konsekvensene av global oppvarming er her allerede. Men både kommunale og nasjonale myndigheter mangler data og risikoforståelse for å ta de riktige beslutningene om klimatilpasning, mener Mia Ebeltoft i Finans Norge.

mia_ebeltoft-fremh