#Klimarisiko: – Viktig å forstå dimensjonen i endringene som skjer innen finans i EU

– Med økt kunnskap om klimarisiko og treffsikre regler for bærekraftig finans kan både finansnæringen og samfunnet unngå store tap, sier Geir Olsen i Finansdepartementet.

GEIR OLSEN – foto Venstre

– EUs taksonomi kan virke komplisert, men er nyttig og nødvendig fordi den slår fast hvilke investeringer som bidrar til å nå klimamålene og hvilke som ikke gjør det, sier statssekretær Geir Olsen (V) i Finansdepartementet.