#Klimarisiko: – Tida er i ferd med å renne ut, sier sjefen i Sparebanken Sør

Det beste vern mot klimarisiko er å bidra til verdiskaping i tråd med målene i Paris-avtalen og FNs bærekraftsmål, mener Geir Bergskaug og Rolf Søraker i Sparebanken Sør.

Sparebanken Sør – bilde 1
Administrerende direktør Geir Bergskaug (til v.) og direktør for konsernstab Rolf H. Søraker i Sparebanken Sør.