#Klimarisiko: Strammere klimapolitikk endrer kraftmarkedet

– På samme måte som vi må bli vant til hyppigere ekstremværhendelser, må vi i klimaomstillingens tid venne oss til hyppigere episoder med ekstreme strømpriser, sier analysesjef Tord Reier Lilleholt i Volue Insight.

Høyspentledninger
– Lav kraftpris er lavere enn før, mens høy kraftpris er høyere. Spennet har rett og slett blitt større, sier Torill Christensen i kraftselskapet Eviny Fornybar AS. (Bilde fra Gjestad trafostasjon og høyspentledninger i Jessheim. Foto: Marius Helge Larsen / NTB.)