#Klimarisiko: – Statens krav om klimariktige investeringer er for svake, det kan koste kommunene dyrt, sier Kristine Falkgård

– Kommunene er utsatt for overgangsrisiko fordi de risikerer å gjøre investeringer i infrastruktur som kan bli dyrere å bruke eller til og med forbudt på grunn av strengere klimapolitikk. Dette gjelder for eksempel innen avfallshåndtering, sier Kristine Falkgård, administrerende direktør i Kommunalbanken.

Kristine-Falkgård-portrett_e
Kristine Falkgård, administrerende direktør i Kommunalbanken. (Foto: Sturlason AS Polyfoto.)