#Klimarisiko: Skjerpet klimapolitikk i EU betyr mindre behov for olje og gass

EU skjerper sin klimapolitikk. Det betyr mindre bruk for olje og gass – og dermed dårligere markedsutsikter for alt som er knyttet til den fossile energiens verdikjeder.

Grafikk klima og finans