Klimarisiko og skipsfart: – De store selskapene ser skriften på veggen

– Fra 1. januar 2020 må svovelinnholdet i drivstoffet vi bruker reduseres betraktelig. Det blir dyrt og krevende, sier Roger Strevens, sjef for bærekraft i Wallenius Wilhelmsen. Han tror klimaendringene vil tvinge industrien gjennom store endringer de neste tiårene, men at selskaper som griper mulighetene vil komme styrket ut av det.

secure-fuel-supply-post-2020
For Wallenius Wilhelmsen er planen å gå over til et drivstoff med 0,5 prosent svovel innen 2020 – i tråd med de nye bestemmelsene, sier Roger Strevens. (Foto: Wallenius Wilhelmsen).