Klimarisiko og skipsfart: – De store selskapene ser skriften på veggen

– Fra 1. januar 2020 må svovelinnholdet i drivstoffet vi bruker reduseres betraktelig. Det blir dyrt og krevende, sier Roger Strevens, sjef for bærekraft i Wallenius Wilhelmsen. Han tror klimaendringene vil tvinge industrien gjennom store endringer de neste tiårene, men at selskaper som griper mulighetene vil komme styrket ut av det.

For Wallenius Wilhelmsen er planen å gå over til et drivstoff med 0,5 prosent svovel innen 2020 – i tråd med de nye bestemmelsene, sier Roger Strevens. (Foto: Wallenius Wilhelmsen).

Våre støttespillere