#Klimarisiko: – Mer bærekraft og mindre klimarisiko er et konkurransefortrinn, sier Nanna Ringstad

– Produktene vi må bruke mindre av fremover kan fort bli stranded assets – dette bør ansatte i finansnæringen ha kunnskap om og orientere kundene om, sier Nanna Ringstad, spesialrådgiver for samfunnsansvar og næringspolitikk i Finansforbundet.

Nanna Ringstad – ute
– For kunden er det selvsagt ikke likegyldig om en investering er utsatt for potensiell klimarisiko eller ikke. Dessuten er det en myte at grønne investeringer som scorer høyt på bærekraft og lavt på klimarisiko gir lavere avkastning, sier Nanna Ringstad i Finansforbundet. (Foto: Sjur Frimand-Anda.)