#Klimarisiko ligger stadig på bordet til styre og ledelse i BKK

– Det er helt nødvendig å forstå klimarisiko og klimaendringene best mulig og å vite hva som kan skje fremover, sier konsernsjef Jannicke Hilland.

Jannicke Hilland
– Klimarisikoen medfører et stort behov for å erstatte fossil energibruk med fornybar elektrisitet. BKK satser stort på elektrifisering og har et mål om å bli størst i Norge på dette området, sier Jannicke Hilland, konsernsjef i BKK. (Foto: Helge Hansen/BKK)