#Klimarisiko: Kommuner risikerer fraflytting

– Klimarisiko kan ikke lenger håndteres som et ad hoc-spørsmål, men må være integrert i arbeidet med bærekraft og samfunnssikkerhet, sier samfunnsrådgiver Lars Wang.

Våre støttespillere