#Klimarisiko: Næringslivet tar mer hensyn til klimarisiko enn staten gjør, mener Karen Sund

Energiekspert Karen Sund ville heller satset egne midler på biogass framfor fossilprosjekter i Barentshavet.

Gassanalytiker Karen Sund (foto: Sund Energy).

Våre støttespillere