Klimarisiko i eiendomsmarkedet – Energi og Klima

Klimarisiko i eiendomsmarkedet

Klimaendringer påvirker det amerikanske eiendomsmarkedet. Ordinære private banker skyver boliglån i utsatte områder over i hendene på statskontrollerte Fannie Mae og Freddie Mac – institusjoner som garanterer for store deler av amerikanernes boliglån.

Vannskadde hus i South Carolina etter orkanen Florence i september 2018. (Foto: SC National Guard)

Dette fremkommer i et «paper» fra NBER (National Bureau of Economic Research) som er omtalt i en artikkel i Harvard Business Review. Økende risiko for flom gjør at folk som eier boligeiendom i utsatte områder kan være mer utsatt for tap. Kommersielle banker kan prise inn denne risikoen, men de kan også unngå den ved å selge lånene til de statskontrollerte finansinstitusjonene Fannie Mae og Freddie Mac, ifølge artikkelen.

Forskerne bak NBER-rapporten har funnet data som viser at såkalt «securitization» – på norsk «verdipapirisering» – tiltar i perioder etter store naturødeleggelser.

Artikkelen i Harvard Business School viser til at alle data knyttet til forsikring og finansiering av eiendom i sin natur peker bakover. Det er historiske data som brukes. Klimaendringer gjør at dette ikke lenger er like trygt. Klimatilpasning, i forskjellige utgaver, er nødvendig, skriver Harvard-forskeren John D. Macomber i artikkelen. Han viser til ulike strategier; for eksempel at bygninger i sjøkanten bygges slik at førsteetasjene tåler å bli oversvømt i ny og ne. Dette er nå vanlig i Miami og på Miami Beach, skriver han.

Kommentarfeltet er stengt.