– #Klimarisiko er lik muligheter! Make it happen! sier SPV-sjefen

– I vår region snakker vi ikke så mye om klimarisiko, men heller om alle de mulighetene for næringsutvikling og verdiskaping som ligger i den store omstillingen, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i børsnoterte Sparebanken Vest.

Kjerpeseth-2_
Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest mener klimarisiko først og fremst må møtes ved å utvikle næringer som kan skape store verdier og trygge arbeidsplasser i et samfunn som mer og mer går over til bruk av elektrisitet basert på fornybare kilder. – Det skjer mye løfterikt på Vestlandet, jeg vil gjerne trekke frem klyngen NCE Maritime CleanTech og NCE Seafood Innovation Cluster, sier Kjerpeseth.