#Klimarisiko: Ekstremvær det mest alvorlige for Hydro

Hydros anlegg i Brasil, USA, Tyskland, Årdal og Høyanger har alle blitt utsatt for ekstremvær som følge av klimaendringer. Selskapet forbereder seg nå på alle typer klimarisiko.

hydro_alu
I 2016 besluttet Hydro å investere i et pilotanlegg der deres nye teknologi for produksjon av aluminium skal testes ut. Målet er å industrialisere det Hydro omtaler som «verdens mest klima- og energieffektive teknologi for aluminium-elektrolyse». Enova bidrar med 1,55 milliarder kroner i investeringsstøtte. Hydro Karmøy er et anlegg som produserer det som kalles primæraluminium. På Karmøy lages det også tråder til høyspentkabler, et båndstøperi produserer aluminiumsplater til valseverket, i tillegg produseres det såkalt pressbolt til produksjon av aluminiumprofiler. (Foto: Hydro.)