Investorgruppe maner EU til å ikke stemple gassen som “grønn”

Gassen må ekskluderes fra EUs taksonomi, mener 370 institusjonelle investorer. Og: analyse av klimarisiko blir viktigere også i kraftsektoren. Canadas banktilsyn mener bankene trenger større kapitalbuffer for klimarisiko. Banker tjente mer på gebyrer for grønn gjeld enn på fossil finansiering i 2021.

EQUINOR
EUs gass-politikk er av stor betydning for Norge, Norge er den nest største leverandøren av gass til EU-landene, etter Russland. Her fra Equinor på Fornebu. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB.)