Kinesiske kutt gir framleis utflating av globale utslepp

Kina står for 29 prosent av karbonutsleppa i verda. Kinesiske kutt bidrar til at dei globale utsleppa har flata ut.

s07_fossilfuel_and_cement_emissions

Globale klimagassutslepp i milliarder tonn CO2, med estimat for 2016. (kilde: Global Carbon Budget 2016)