Innmeldte behov for kraft tilsvarer nesten syv ganger Oslos maksforbruk

Siden 2018 har Statnett samlet mottatt henvendelser om å koble 14 300 MW nytt forbruk til kraftnettet, viser ferske tall.

Dersom alle innmeldte ønsker om nytt kraftforbruk blir en realitet, vil kraftnettet trenge vesentlig oppgradering i tiårene fremover. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB