Innmeldte behov for kraft tilsvarer nesten syv ganger Oslos maksforbruk

Siden 2018 har Statnett samlet mottatt henvendelser om å koble 14 300 MW nytt forbruk til kraftnettet, viser ferske tall.

Dyre strømprisene på grunn av det kalde været
Dersom alle innmeldte ønsker om nytt kraftforbruk blir en realitet, vil kraftnettet trenge vesentlig oppgradering i tiårene fremover. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB