IEA: Mer fornybar middelet både mot energikriser og klimakrisen

Klart budskap fra IEA foran Glasgow-møtet: Svært sterk vekst i investeringene i fornybar energi må til for å klare klimamålene – og for å dempe risikoen for ekstreme prisutslag.

birol_

IEAs leder Fatih Birols oppskrift på både klima- og energikrisen er at investeringene i fornybar energi må øke svært raskt. Foto: IEA