Havvind: – Norske rammevilkår gir utbyggerne mye frihet

Den norske regjeringen vil gi havvindutbyggerne mye mer frihet til å utforme prosjektene enn det som er vanlig i andre europeiske markeder, sier havvindanalytiker Søren Lassen.

umspannplattform-von-enbw-baltic-2
Den norske regjeringen vil at havvindselskaper skal betale for konsesjon i Sørlige Nordsjø. Her fra vindparken EnBW Baltic 2 i tysk del av Østersjøen. Foto: EnBW/Jörn Tirgrath