Haster med plan B for Norge

Norge må posisjonere seg strategisk for en situasjon der EU bruker mindre gass og mer fornybar energi. Det innebærer å bygge flere utenlandskabler for utveksling av kraft, mener Det Norske Veritas.

kart mellomlandsforbindelser
Eksisterende og planlagte utenlandskabler fra/til Norge, kapasitet i MW. Planlagt ferdigstillelse av nye kabler: Danmark 2014, Tyskland 2018, Storbritannia 2020. Kilde: Statnett (Ill: Norsk Klimastiftelse/Haltenbanken)