“Grønt” CO2 + hydrogen: Elektrobrensel kan overta som drivstoff

Treforedlingsindustriens karbondioksid kan bli «gull verdt» når den fanges og blandes med grønt hydrogen til produksjon av drivstoff og brensel. Slik kan tungtransport og industri avkarboniseres, ifølge svensk forskning.

soedra_cell
CCU? På massefabrikken Södra Cell Värö sør for Göteborg tror man på elektrolysebaserte bi(o)produkter. (Foto: Södra)